Nakladatelství ALCUS

Vítejte na webových stránkách jihlavského nakladatelství ALCUS.

Dílo Františka Marka

Jedním z pilířů vydavatelské činnosti je postupné vydávání díla Františka Marka.Bohemo-Moravica Montana Illustrata

Ediční řada přinášející portréty významných (a většinou pozapomenutých) představitelů vzdělanosti spojených s regionem Českomoravské vrchoviny.

Regionální literatura

Další oblastí zájmu je vydávání regionální literatury s vazbou na Horácko.Další oblasti

Jsme otevřeni vydávání i dalších publikací zejména ze společenskovědní oblasti.Knihy

Lidé

Lidé spojení s nakladatelstvím ALCUS

Facebook
LinkedIn