vyšlo v říjnu 2018

cena 290 Kč

(K.P. + M.H.;  176 str.)

… dějiny jsou ve své kritické fázi.“ – Tak zní jedna z myšlenek, ze které autoři tohoto žánrově nepříliš vyhraněného textu vycházejí a pokoušejí se o detailnější reflexi toho, jak se děly, dějí a budou dít dějiny.

Další myšlenkou, jež se stala pro autory základním východiskem, je idea ŘÁDU, tj. idea nutných souvislostí plynoucích ze základních bytných souvislostí toho, co myšlení shledává jako jsoucí.

Kombinaci těchto východisek s mnoha jinými myšlenkami využívají autoři textu ke zvážení a promýšlení současné dějinné situace ve vztahu k tomu, co jí předcházelo a co po ní bude (případně) následovat.

Tomu odpovídá základní obsahové rozvržení:

 1. Úvodem
 1. O ŘÁDU
 • Předběžné úvahy o ŘÁDU
 • Koncepty ŘÁDU v historickém vývoji
 1. ŘÁD a dějinný proces
 • Fáze dějinného procesu
 • Člověk a příroda
 • Člověk a společnost
 • Člověk a on sám
 1. Možné proměny lidského myšlení
 1. Závěry
Facebook
LinkedIn