Připravujeme

Edice BOHEMO-MORAVICA MONTANA ILLUSTRATA

Sv. VI  M. Hemelík st.: Paulus Speratus

Portrét renesančního učence, kazatele, skladatele duchovních písní a církevního reformátora

Plánovaný rok vydání 2024


Dílo Františka Marka

F. Marek: Země člověka

Povídky

Plánovaný rok vydání 2024


F. Marek: Nesnadná láska

Dobrá královna Anna Česká, dcera Karla IV. -  historický román

Plánovaný rok vydání 2026


Ostatní

Novotný, J. - Winklerová, M.: Chytrá mobilní zařízení ve sportu

Základní principy, technologie a využití

Ve spolupráci s nakladatelstvím Altenberg.

Plánovaný rok vydání 2026.