Připravujeme

Edice BOHEMO-MORAVICA MONTANA ILLUSTRATA

Sv. V M. Hemelík st.: František Pubička, SJ

Portrét jezuity a historika

Plánovaný rok vydání 2022


Dílo Františka Marka

F. Marek: Země člověka

Povídky

Plánovaný rok vydání 2021


F. Marek: Nesnadná láska

Dobrá královna Anna Česká, dcera Karla IV. - historický román

Plánovaný rok vydání 2022


Ostatní

Novotný, J. - Winklerová, M.: Chytrá mobilní zařízení ve sportu

Základní principy, technologie a využití

Ve spolupráci s nakladatelstvím Altenberg.

Plánovaný rok vydání 2022.